Khundiashvili, Bentsion (ISR) ISR
Date of birth: 1991-03-24
Height: 185 cm
Weight: 84 kg
Club: HSGI;Ashodod
Coach: Ilia Tsikvashvili;since 2011
Profession: soldier
active since: 2004
Khundiashvili_Bentsi

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2011-07-26 World Championship Greco-Roman Juniors 96.0 ISR 13.
2010-07-20 World Championship Greco-Roman Juniors 96.0 ISR 16.
2010-06-29 European Championship Greco-Roman Juniors 96.0 ISR 13.
2010-04-17 European Championship Greco-Roman Seniors 96.0 ISR 17.
2009-09-25 World Championship Greco-Roman Seniors 84.0 ISR 30.
2009-08-04 World Championship Greco-Roman Juniors 84.0 ISR 16.
2009-06-30 European Championship Greco-Roman Juniors 84.0 ISR 15.
2008-07-29 World Championship Greco-Roman Juniors 84.0 ISR 7.
2008-06-24 European Championship Greco-Roman Cadets 85.0 ISR 9.
2007-07-24 European Championship Greco-Roman Cadets 85.0 ISR 9.

" " "
Opponents
Ghorbani Goldasteh, Babak
Hrustanovic, Amer
Ildem, Cenk 
Karezhev, Zaur
Lee, Se-Yeol
Magomedov, Islam 
Osaka, Akira
Taghiev, Murtaza
Toktorbaev, Tynchtyk 
van Zyl, Dean