Savenko, Anton (KAZ) KAZ
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2023-07-13 Polyak Imre & Varga Janos Memorial Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 16.
2023-06-01 RS - K. U. Kozhomkul & R. Sanatbaev Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 6.
2023-02-23 RS - Ibrahim Moustafa Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 7.
2022-11-12 Ibrahim Moustapha Tournament Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 1.
2022-08-10 Islamic Solidarity Games Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 4.
2022-06-02 RS - Bolat Turlykhanov Cup Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 3.
2022-02-24 RS - Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournamen Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 7.
2021-11-01 World Championship Greco-Roman U23 130.0 KAZ 8.
2018-09-17 World Championship Greco-Roman Juniors 130.0 KAZ 7.
2018-07-17 Asian Championship Greco-Roman Juniors 130.0 KAZ 3.
2018-06-23 RS - Grand Prix of Hungary Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 8.
2018-05-11 Int. Zhakylyk Ushkempirov Tournament Greco-Roman Juniors 130.0 KAZ 1.
2018-02-27 Asian Championship Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 5.
2017-06-15 Asian Championship Greco-Roman Juniors 120.0 KAZ 5.
2016-10-25 World University Championship Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 7.
2016-10-08 Bolat Turlykhanov Memorial Greco-Roman Seniors 130.0 KAZ 7.
2015-08-25 World Championship Greco-Roman Cadets 100.0 KAZ 3.
2015-06-10 Asian Championship Greco-Roman Cadets 100.0 KAZ 2.
2014-07-15 World Championship Greco-Roman Cadets 100.0 KAZ 14.
2014-05-08 Asian Championship Greco-Roman Cadets 100.0 KAZ 3.

Opponents
Deepak, Punia
Richter, Franz