Altan, Abdurakhman (TUR) TUR
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2023-03-02 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 5.
2022-08-10 Islamic Solidarity Games Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 7.
2022-02-24 RS - Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournamen Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 5.
2021-06-18 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 8.
2021-04-19 European Championship Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 13.
2021-01-17 Grand Prix de France Henri Deglane Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 1.
2020-12-12 World Cup Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 11.
2020-11-07 Wladyslaw Pytlasinski Cup Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 1.
2019-02-01 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 3.
2018-12-20 Club World Championship Greco-Roman Seniors Team TUR 4.
2018-08-18 Grand Prix of Germany Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 12.
2018-07-20 RS - Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournamen Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 8.
2018-07-03 RS - G. Kartozia & V. Balavadze Price Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 5.
2018-03-22 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Greco-Roman Seniors 63.0 TUR 11.
2017-04-01 European Championship Greco-Roman U23 59.0 TUR 5.
2017-03-04 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 59.0 TUR 20.
2015-08-11 World Championship Greco-Roman Juniors 55.0 TUR 5.

Opponents