Yergali, Alisher (KAZ) KAZ
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2023-10-04 Asian Games Freestyle Seniors 97.0 KAZ 5.
2023-09-16 World Championship Freestyle Seniors 97.0 KAZ 9.
2023-07-13 Polyak Imre & Varga Janos Memorial Freestyle Seniors 97.0 KAZ 3.
2022-11-02 International D. A. Kunaev Tournament Freestyle Seniors 125.0 KAZ 1.
2022-10-12 World Championship Freestyle U23 125.0 KAZ 3.
2022-07-29 Ion Corneanu & Ladislau Simon Memorial Freestyle Seniors 125.0 KAZ 7.
2022-07-14 RS - Zouhaier Sghaier Tournament Freestyle Seniors 125.0 KAZ 3.
2022-06-19 Asian Championship Freestyle U23 125.0 KAZ 1.
2022-06-02 RS - Bolat Turlykhanov Cup Freestyle Seniors 125.0 KAZ 7.
2022-04-19 Asian Championship Freestyle Seniors 125.0 KAZ 2.
2022-01-26 Ivan Yarygin Grand Prix Freestyle Seniors 125.0 KAZ 9.
2021-10-02 World Championship Freestyle Seniors 97.0 KAZ 10.
2021-08-04 Olympic Games Freestyle Seniors 97.0 KAZ 7.
2021-06-08 RS - Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 97.0 KAZ 3.
2021-04-13 Asian Championship Freestyle Seniors 97.0 KAZ 2.
2021-03-04 RS - Matteo Pellicone Tourrnament Freestyle Seniors 97.0 KAZ 3.
2020-02-18 Asian Championship Freestyle Seniors 97.0 KAZ 3.
2020-01-15 RS - Matteo Pellicone Tourrnament Freestyle Seniors 97.0 KAZ 13.
2019-12-06 Alany Tournament Freestyle Seniors 97.0 KAZ 20.
2019-09-19 World Championship Freestyle Seniors 97.0 KAZ 5.
2019-08-02 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 97.0 KAZ 1.
2019-04-23 Asian Championship Freestyle Seniors 97.0 KAZ 3.
2018-11-15 Intercontinental Cup Freestyle Seniors 92.0 KAZ 8.
2018-09-17 World Championship Freestyle Juniors 92.0 KAZ 2.
2018-07-17 Asian Championship Freestyle Juniors 92.0 KAZ 3.
2017-08-01 World Championship Freestyle Juniors 96.0 KAZ 10.
2016-09-13 World Championship Freestyle Cadets 100.0 KAZ 5.
2016-06-30 Asian Championship Freestyle Cadets 100.0 KAZ 2.

Opponents
Cho, Myeongseok
Foroutanrami, Abbas Ali
Hamzatov, Askhab
Veysalov, Makhsud
Wroblewski, Matthew