Akkoyun, Faruk (TUR) TUR
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2017-04-07 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 97.0 TUR 16.
2017-03-11 Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 15.
2017-02-16 World Cup Freestyle Seniors 97.0 TUR 4.
2014-02-15 Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 20.
2013-02-21 World Cup Freestyle Seniors 96.0 TUR 13.
2013-02-09 Yasar Dogu Freestyle Seniors 96.0 TUR 3.
2012-06-15 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 96.0 TUR 3.
2012-02-10 Yasar Dogu Freestyle Seniors 96.0 TUR 3.

Opponents