Mihai, Denis-Florin (ROU) ROM
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2024-02-12 European Championship Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 3.
2024-01-10 RS - Zagreb Open Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 10.
2023-10-23 World Championship Greco-Roman U23 55.0 ROU 5.
2023-09-16 World Championship Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 8.
2023-08-14 World Championship Greco-Roman U20 55.0 ROU 10.
2023-07-13 Polyak Imre & Varga Janos Memorial Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 3.
2023-04-17 European Championship Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 3.
2023-03-13 European Championship Greco-Roman U23 55.0 ROU 1.
2023-02-23 RS - Ibrahim Moustafa Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 3.
2023-02-01 RS - Zagreb Open Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 4.
2022-10-12 World Championship Greco-Roman U23 55.0 ROU 5.
2022-08-15 World Championship Greco-Roman U20 55.0 ROU 2.
2022-06-27 European Championship Greco-Roman U20 55.0 ROU 2.
2022-03-28 European Championship Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 5.
2022-03-07 European Championship Greco-Roman U23 55.0 ROU 3.
2022-02-17 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 2.
2022-01-22 Zagreb Open Greco-Roman Seniors 55.0 ROU 1.
2021-11-01 World Championship Greco-Roman U23 55.0 ROU 10.
2021-08-20 World Championship Greco-Roman Juniors 55.0 ROU 9.
2021-07-02 European Championship Greco-Roman Juniors 55.0 ROU 3.
2021-05-17 European Championship Greco-Roman U23 55.0 ROU 5.
2019-07-29 World Championship Greco-Roman Cadets 51.0 ROU 5.
2019-07-21 European Youth Olympic Festival Greco-Roman Cadets 51.0 ROU 5.
2019-06-17 European Championship Greco-Roman Cadets 51.0 ROU 15.
2018-06-15 European Championship Greco-Roman U15 48.0 ROU 3.
2018-05-14 European Championship Greco-Roman Cadets 45.0 ROU 8.
2016-10-14 Balkans Championship Greco-Roman U15 35.0 ROU 2.

Opponents